Nieuws

‘Studenten zijn de ontwerpers van onze duurzame toekomst’

“De studenten van nu zijn de ontwerpers van onze duurzame toekomst.” Aan het woord Elkin Petrici, adviseur verlichting en projectmanager Rail, Infra, Gebouwen en  Industrie binnen het landelijk werkende ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus. Vanuit deze functie is hij gevraagd jurylid te zijn van de Light Challenge 2021. Wij vroegen hem naar zijn werk en de achtergronden van deze wedstrijd.

Wat triggerde jou om van verlichting jouw expertisegebied te maken?

Verlichting is een belangrijk onderdeel van de openbare leefomgeving; het zorgt voor beleving en voor veiligheid, maar is tegelijkertijd een belangrijke pijler in het kader van duurzaamheid. Klimaat en de schaarste aan fossiele grondstoffen zijn onlosmakelijk met elkaar  verbonden. Dat betekent dus dat we daar heel zuinig mee om moeten gaan, waar mogelijk circulair moeten denken en op een innovatieve manier gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de natuur ons biedt.

Zo heeft CLAFIS voor het stationsgebied van de gemeente Dijk en Waard een lichtvisie opgesteld. Samen met de gemeente en advies- en ontwerpbureau KuiperCompagnons inventariseerden we tijdens een sessie de ambities en knelpunten over onder andere circulariteit, energieopwekking, lichtkunst en architectuur. vervolgens is deze lichtvisie uitgewerkt tot een inrichtingsvisie voor ontwerpen. Hierin staat het gebruik van duurzame materialen en lokale energiewekking in de vorm van zonnepanelen centraal. Mooie oplossingen op macroniveau. Hoe mooi is het als we in toekomstige projecten ook gebruik kunnen maken van oplossingen op microbiologisch niveau. Denk aan licht reflecterende planten, aan energie gehaald uit waterstroming of juist trillings-energie. Het nadenken over creatieve, innovatieve en duurzame manieren om met energie en verlichting te werken moeten we meer en meer stimuleren.

Waar staat de Light Challenge in dit verband?

In 2011 heeft de gemeente Heerenveen de eerste ‘Light Challenge’ geïnitieerd, met als uitgangspunt dat er bewuster en wellicht anders verlicht moest worden: ‘uit’ wanneer het kan en ‘aan’ wanneer het moet. En bij voorkeur met gebruikmaking van innovatieve energie-opwekking, waarbij geen beroep wordt gedaan op schaarse grondstoffen.

Dit jaar heeft de Challenge als thema ‘Glowing Nature’, waarbij de combinatie van verlichting en duurzame energie wordt gezocht. Vanuit de Light Challenge worden studenten ‘getriggerd’ om daar op een innovatieve manier mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat er studenten tussen zitten voor wie licht net zo’n grote passie is als voor mij, want we hebben binnen dit expertisegebied jonge mensen nodig om te helpen de leefomgeving van de toekomst te ontwikkelen.

‘Ontwerp een functionele lichtbeleving voor de leefruimte van de toekomst.’ Dat is de opdracht die de teams hebben gekregen. De wedstrijd is opgesplitst in het opstellen van een conceptueel ontwerp, gevolgd door de bouw van een werkend prototype en tot slot de expositie van het prototype op de Floriade. De deelnemende teams worden in het conceptueel denken professioneel begeleid door professioneel onafhankelijke en ervaren coaches. Een rol die wij vanuit CLAFIS in eerdere edities ook op ons hebben genomen. Aan het einde van de challenge beoordeelt een jury uiteindelijk de ontwerpen.

Welke rol speelt CLAFIS hierin?

CLAFIS is als één van de grotere innovatieve ingenieursbureaus met haar 450 medewerkers en zes vestigingen in Nederland één van de weinige bureaus met een expertiseteam voor verlichting. Deze editie neem ik namens CLAFIS zitting in de jury van de Light Challenge. We hopen de ‘groeibriljantjes’ onder de deelnemers hiermee de kans te bieden om zich in deze oh zo belangrijke expertise verder te ontwikkelen.

Bekijk hier editie 7 van Ondernemend Friesland

Het interview met Elkin begint op pagina 32

(

)