Nieuws

Verbindend vermogen in dienst van de energietransitie

CLAFIS, Brunel en Redwave

Sinds 2018 werken CLAFIS, Brunel en Redwave nauw samen aan uiteenlopende projecten voor Gasunie. Een partnerschap dat des te actueler en relevanter is gezien de ontwikkelingen in de energiemarkt. Hoe kijken de drie partijen na drieënhalf jaar samenwerken aan tegen hun partnerschap? En hoe draagt de combi CLAFIS-Brunel-Redwave bij aan de energietransitie? Een gesprek met de drie betrokken managers die, als je niet beter wist, collega’s lijken van één en hetzelfde bedrijf.

Middenin de energietransitie

Dat een opdrachtgever als Gasunie uiteenlopende grootschalige projecten gunt aan een partnerschap van drie bedrijven is bijzonder. Maar eerst even terug in de tijd. Hoe kwam het partnerschap ook alweer tot stand? In 2018 schreef Gasunie een tender uit voor het leveren van expertise ter ondersteuning van projecten op het gebied van  technische engineering, projectmanagement en constructietoezicht. De combi CLAFIS-Brunel-Redwave werd uiteindelijk door Gasunie vastgelegd in een raamovereenkomst die in tussenstappen kan worden verlengd tot 1 januari 2027. Klaas Haak, area manager bij Redwave: ‘Dit is een prachtkans om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen rond de energietransitie. En laten we wel wezen: Gasunie is daarin een grote speler. Voor ons alle drie een droomklant.’

Meer doen dan waar je op beoordeeld wordt

Na drieënhalf jaar samenwerken heeft Gasunie te kennen gegeven dat de combi CLAFIS-Brunel- Redwave uitstekende resultaten heeft behaald. Guus Dijkstra, commercieel projectmanager van CLAFIS: ‘Uitgedrukt in KPI’s hebben we de doelstellingen ruimschoots overtroffen.’ Tot zover de contractueel vastgelegde prestatieverplichtingen. Jeroen Vochteloo, senior sales consultant bij Brunel, vult aan dat het positieve besluit van Gasunie daarnaast draait om ‘zachtere’ aspecten van de samenwerking. ‘Die zijn niet in KPI’s uit te drukken, maar het lijkt erop dat ze mede de doorslag hebben gegeven. Laat ik één treffend voorbeeld geven van onze  gezamenlijke aanpak. Tijdens de laatste lockdown hebben we voor alle medewerkers binnen het partnerschap een gezamenlijke online sessie georganiseerd. Iedereen kreeg een pakketje thuisgestuurd dat behalve een traktatie ook toegang gaf tot een digitale omgeving. Plenair gaven diverse collega’s presentaties over hun werk voor gasunie, terwijl je ondertussen ook bilateraal kon praten alsof je fysiek naast elkaar zat. Wat we daarmee lieten zien, is dat we meer zijn dan een leverancier. We bewijzen ons als een kennispartner die meer doet dan waar we op beoordeeld worden. Dat heeft Gasunie als zeer positief ervaren.’

Droomprojecten

Door de raamovereenkomst is de combi CLAFISBrunel- Redwave betrokken bij energie gerelateerde ontwikkelingen waarvan je als techneut alleen maar kunt dromen. Klaas somt een aantal projecten op waarbij engineers van de combi betrokken zijn. ‘Een heel groot project is de uitbreiding van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Daar maakt gasunie geïmporteerd gas geschikt voor de Nederlandse markt. Dit project raakt natuurlijk ook de discussie over het afschalen van Gronings gas, maar gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne komt zo’n fabriek ook ineens in een heel ander daglicht te staan. In het verlengde daarvan kijkt Gasunie ook nadrukkelijk naar offshore transport van vloeibaar gas. Het gasbedrijf investeert hiervoor in LNGterminals in de Eemshaven en Rotterdam. Ook geothermie en restwarmte hebben de warme belangstelling van Gasunie. Zo investeert het bedrijf in een groot regionaal warmtenet dat restwarmte uit de Rijnmond naar Den Haag en Leiden brengt. Dat zijn prachtige projecten om met z’n drieën expertise aan te verbinden. Je moet dan vooral denken aan engineers op het gebied van werktuigbouw, bouw & civiel en proces.’

Omdenken in een krappe arbeidsmarkt

Gevraagd naar de grootste uitdaging voor de komende twee jaren klinkt het driestemmige antwoord kort en krachtig. ‘Mensen!’ De krappe arbeidsmarkt is een probleem waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Jeroen: ‘We kunnen met z’n allen blijven vissen naar geschikte engineers, maar die vijver is leeg. Dus is onze insteek om kennis te creëren. Een concreet voorbeeld hiervan is de geaccrediteerde post-hbo Waterstof die inmiddels is opgezet. We zoeken voor Gasunie oplossingen om het kennisgat te dichten op een manier zodat wij als drie partners er wat aan hebben, de engineers zelf en Gasunie.’ Daar komt bij dat de vraag van de klant steeds specifieker wordt. Guus: ‘Vroeger luidde de vraag: kun je een werktuigbouwkundig ingenieur leveren? Tegenwoordig zoeken klanten echt specialisten.’ Daarbij maakt het volgens Guus niet uit wie van de partners welke expertise levert. ‘Waar het om draait, is dat we met z’n drieën een totaalpakket leveren.’ Kortom, samen één en ieder vanuit de eigen kracht. Als het gaat om specialisten ziet Jeroen bij Gasunie een duidelijke switch naar omgevingsmanagement, milieu en vergunningen. ‘Die veranderende, aangescherpte vraag betekent dat wij steeds verdiepender het gesprek aangaan met de klant: wat is de echte vraag, wat is de echte behoefte? Dat vereist omdenken. Daarom investeren wij erin om een klant als Gasunie heel goed te leren kennen, zodat we creatieve ideeën kunnen aandragen. Als een kandidaat voor 70% voldoet aan de eisen van de klant, dan zorgen wij ia opleiding dat zo iemand binnen een bepaald tijdsbestek alle benodigde competenties bezit. We zien in de huidige overspannen arbeidsmarkt dat klanten daarvoor open staan. Zo ook Gasunie, we krijgen ruimte en er is vertrouwen.’

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

Toen CLAFIS, Brunel en Redwave zich in 2018 gezamenlijk inschreven voor de tender van Gasunie zijn de onderlinge verhoudingen en intenties glashelder uitgesproken.

‘Het uitgangspunt was en is: we zijn gelijkwaardig aan elkaar en we delen alle informatie over de klant en de projecten in volledig vertrouwen. We willen hier met elkaar voordeel mee doen in plaats van elkaar binnen de tent weg te concurreren.’

Guus veert enthousiast op: ‘Persoonlijk vind ik één van de leukste dingen aan dit project hoe we met elkaar een partnerschap hebben ontwikkeld waarbij we samenwerken als collega’s van één bedrijf. We spreken elkaar aan, zijn scherp naar elkaar en ondertussen zit er voor iedereen voldoende business in het vat.’ Die business is juíst als combi nog beter te bedienen doordat je met z’n drieën wendbaarder bent, vindt Jeroen. ‘Honderd procent. Elk heeft z’n sterke punten en die vullen elkaar goed aan. Drie partijen betekent bovendien drie visies. Doordat de onderlinge samenwerking zo goed is, ga je vraagstukken automatisch meerdere invalshoeken bekijken. We zijn een verlengstuk van elkaar; en Gasunie ervaart ons als één en hetzelfde verlengstuk van de organisatie.’