OT+ Operationele Technologie

CLAFIS OT+ is een expertise voor projecten in de Operationele Technologie op het scheidsvlak van klant en integratoren/leveranciers.

Wij staan voor een betrouwbare operationele omgeving. Wij slaan de brug tussen proces, techniek, informatie en management. Naast het leveren van menskracht via detachering leveren wij ook advieskracht, stuurkracht en denkkracht voor onze klanten. Als ingenieursbedrijf willen wij aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk zijn is in dit kader geen tijdloos begrip en kan op verschillende manieren, daarom zullen wij passend moeten reageren op (onverwachte) ontwikkelingen in de samenleving en in de techniek. Met industrie 4.0 verandert het automatiseringslandschap naar een dynamische op informatie gebaseerde omgeving. De ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen van OT en IT zullen verdwijnen. Wij zullen onze klanten op projectbasis met raad en daad terzijde staan om deze veranderingen vorm te geven en mede invulling te geven aan de doelen die zij als organisatie hebben.

Omgaan met deze grote veranderingen vraagt om onderzoek en innovatie. De expertise OT+ zal meer dan ooit tevoren een faciliterende en verbindende rol oppakken. Aan de hand van de centrale klantvraag zal alles in lijn worden gebracht, over alle disciplines heen, om met innovaties en vernieuwingen het meest aantrekkelijke ingenieursbedrijf te zijn. Deze opdracht kunnen wij niet alleen vervullen. En wij willen het niet alleen gaan doen, omdat we samen met kennis- en onderwijsinstellingen en technologieleveranciers de kansen beter kunnen benutten.

Disciplines bij elkaar brengen

Wij kiezen voor een holistische benadering van IT & OT. De belangen van beide disciplines zijn over het algemeen tegenstrijdig en men praat een andere taal. De één de taal van het bewaken en aansturen, de andere die van data- en informatiestromen. Een gezamenlijk doel brengt deze disciplines bij elkaar en zorgt voor de vertaalslag. Hierin zullen wij zelf het goede voorbeeld moeten zijn. Dit zullen wij doen door het thema “veiligheid” centraal over alle disciplines heen in gezamenlijkheid te benaderen. Of het nu gaat om ICT, mens, of natuurveiligheid gaat zal CLAFIS in alle gevallen een herkenbaar karakter tonen. Wij werken veilig of wij werken niet in alle dimensies en over alle geledingen. Wij signaleren waar nodig en ondernemen actie. Bij ons vind je expertises op het gebied van IA, E, Instrumentatie, IT, MES en MOMS.

Wij zijn actief in de sectoren:

Onze Dienstverlening:

  • Engineering
  • Basis & detail
  • Validatie
  • Consultancy
  • Machine richtlijn
  • Machineveiligheid
  • A, B & C normen
  • Project begeleiding (Business – Ontwerp – Realisatie – Validatie)
  • Projectmanagement
  • Standaardisatie

Samen met onze klant en samen met onze collega’s streven wij naar succes. Onze kracht, de kennis en kunde van onze mensen, is hierin altijd de sleutel.

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen bij projecten en processen? Neem contact met ons op.