Innovatieve Vispassage bij Doesburg

Innovatieve Vispassage bij Doesburg

In september 2018, realiseerde Waterschap Rijn en IJsel in samenwerking met partners als Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland, een innovatieve vistrap bij het stuwcomplex in de oude IJssel bij Doesburg. Uniek is deze vispassage te noemen, omdat er een hoogteverschil van 5 meter moet worden overbrugd. Hierdoor kunnen vissen ongehinderd in het gehele stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen om zich voort te planten.

Om deze passage te realiseren, was er meer specifieke expertise nodig dan gebruikelijk. Dit omdat er rekening moest worden gehouden met de verschillende migratievormen van diverse vissoorten. Daarnaast was het door het hoogteverschil niet mogelijk om de gangbare technieken in te zetten voor vispassages in beken en stroompjes. De vispassage, onderdeel van de blauwe knooppunten werd daardoor 160 meter lang, met maar liefst 54 trappen op de teller met elk 8 á 9 cm verschil. De aannemer en een specialistisch bureau heeft in samenwerking met diverse partners, dan ook het hydraulisch ontwerp op zich genomen.

´De vissen weten de passage te vinden door een lokstroom´

Karel Gelsing is als Contractmanager van CLAFIS nauw betrokken geweest bij dit project. Medio 2017 is het project echt op stoom gekomen. Snel was duidelijk dat er rap geschakeld moest worden, om de realisatie van de passage te bespoedigen. Het projectteam werd dan ook uitgebreid.  Voor de uitvoering van de werkzaamheden in een bouwteamovereenkomst, diende er een aannemer met adviseur geselecteerd te worden. Daarvoor was er behoefte aan een contractmanager die dit proces vorm kon geven. Het waterschap heeft hiervoor een uitvraag gedaan naar een aantal partijen waar vervolgens CLAFIS is geselecteerd als de meest geschikte partij.

Als Contractmanager werkte Karel nauw samen met de projectleider van het waterschap en de omgevingsmanager. In deze rol was hij veelal bezig met het opstellen van de contractdocumenten (uitvraag, bouwteamovereenkomst en de realisatieovereenkomst) waarbij hij uiteraard afstemming zocht met de inhoudelijke expertises.

Opvallend hierbij is dat alle taken van het waterschap bij de stuw Doesburg samen komen. Op een vrij beperkt gebied is er een gemaal, een stuw, een sluis met brug en nu dus ook een vispassage. Het gehele project is in de omgeving ingepast wat betekent dat de vispassage publiekelijk toegankelijk is. Daarnaast is er een bezoekersruimte waar je door een glazen paneel “live” de vissen door de passage kunt volgen.  Als je in de buurt bent, is dit dan ook zeker een bezoekje waard!

Bekijk onze sector water