Onderhoud en Herstelwerkzaamheden Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Onderhoud en herstel projecten

Vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch is CLAFIS betrokken bij een 3-tal infra-projecten. Het betreffen hier zowel onderhouds- als herstel projecten in Nuland en Rosmalen, waarbij een goede en blijvende bereikbaarheid van woningen en instellingen het doel is.

Duyn en Daelseweg te Nuland

De Duyn en Daelseweg is een erftoegangsweg in de gemeente Nuland. Deze weg bestaat voor het grootste deel uit een dunne asfaltverharding op een fundering van diverse soorten puin cq zand met asfaltresten en brokken beton. Een ander deel van de weg bestaat uit een asfaltpakket van gemiddeld 44 cm dik op een zandfundering. Door de naar beneden gereden zijkanten van de weg (rode fietssuggestiestroken) te herstellen en drempels deels te herstraten, wordt de levensduur van deze weg verlengd. Om de snelheid op de weg omlaag te brengen, wordt een nieuwe drempelconstructie toegevoegd aan de weg op een lang rechtstand. Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat aan de weg gelegen woningen en instellingen altijd bereikbaar blijven.

Westerpad te Rosmalen

Het Westerpad is een in twee richtingen bereden fietspad de gemeente Rosmalen. Het fietspad bestaat uit een asfaltpakket op een zandfundering. Door de naastgelegen bomen, heeft het veel te leiden van wortelopdruk. Deze stukken zijn gerepareerd en tijdelijk dicht gestraat. Na een periode van ca. 1 jaar wordt geacht dat de gerepareerde vakken niet meer nazakken en worden ze hersteld met asfalt. Bij een gedeelte waar veel wortels aanwezig zijn worden deze verwijderd en zal een wortelscherm worden aangebracht om schade door wortels in de toekomst te voorkomen.

Gerrit Schultestraat te Rosmalen

De Gerrit Schultestraat is een in twee richtingen bereden asfalt fietspad in de gemeente Rosmalen. Door de naastgelegen bomen heeft het veel te leiden gehad van wortelopdruk. De bomen en, voor zover mogelijk, de wortels zijn verwijderd en vervangen door jonge minder oppervlakkig wortelende bomen. De wortelschade in het fietspad wordt hersteld en de gedateerde bovenste laag van het fietspad zal worden vervangen.

Onze betrokkenheid:

CLAFIS is binnen deze 3 projecten betrokken als Specialist Uitvoering waarbij de complexiteit zit in de techniek, de drukke ( bewoonde) omgeving en de belangen van de betrokken partijen.

Bekijk onze sector infrastructuur