De basis van een gezonde economie en bereikbaarheid is een goed functionerende infrastructuur. De inrichting van zowel nieuwe als bestaande gebieden vraagt daarnaast om een zorgvuldige inpassing in een complexe omgeving.

CLAFIS heeft een brede kijk op het gebied van infrastructuur en een sterke visie als het gaat om verbetering van bereikbaarheid en mobiliteit. Wij adviseren, ontwerpen en ondersteunen een breed scala aan infraprojecten in opdracht van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeentes en andere overheids- of semi overheidsinstellingen.