Ingenieursbureau Chemie

Nederland heeft een sterke positie in de chemie industrie. Mede dankzij de goede mogelijkheden voor af- en aanvoer van belangrijke grondstoffen via de havens en pijpleidingen, heerst in ons land een gunstig vestigingsklimaat. De afgelopen jaren zijn hier dan ook diverse chemische bedrijven neergestreken.

Innovaties en ontwikkelingen in deze sector hebben een hoge maatschappelijke waarde en moeten voldoen aan zeer strenge eisen op het gebied van veiligheid. Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in de chemische sector waarbij zekerheid en veiligheid centrale aandachtspunten zijn. Met onze volwaardige kennis en ervaring ondersteunen wij de chemische industrie in het hele proces onder andere bij het upgraden en het ontwikkelen van productinstallaties, proces- en kostenefficiënt ontwerpen, engineering en projectmanagement.