Ingenieursbureau Chemie

Nederland heeft een sterke positie in de wereldwijde chemische sector. Mede dankzij de goede mogelijkheden voor af- en aanvoer van belangrijke grondstoffen via de havens en pijpleidingen, heerst in ons land een gunstig vestigingsklimaat. De afgelopen jaren zijn hier dan ook diverse nieuwe chemische bedrijven neergestreken.

Innovaties en ontwikkelingen in deze sector hebben een hoge maatschappelijke waarde en moeten voldoen aan zeer strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen investeren chemieproducenten steeds meer in biobased en duurzame innovatieve productieprocessen.

Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in de chemische sector waarbij productie en proceszekerheid, duurzaamheid en veiligheid centrale aandachtspunten zijn. Wij richten ons op het beheersbaar uitvoeren en managen van technische investeringsprojecten en optimalisatietrajecten. Met onze expertise en ervaring ondersteunen wij de chemische industrie onder andere bij het upgraden en het ontwikkelen van productinstallaties, proces- en kostenefficiënt ontwerpen, engineering en projectmanagement. Onze diensten variëren van advies, projectdetachering, projectmanagement, (inhouse) engineering, tot het formeren van een hybride multidisciplinair site based team.