Energie & Distributie sector

Het inrichten en optimaliseren van onze energievoorziening is één van de maatschappelijke doelen van deze tijd. Als het gaat om het opwekken van energie doen nieuwe duurzame technologieën hun intrede. Fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame tegenhangers als wind- en zonneparken waardoor de bestaande infrastructuur zwaarder belast raakt.

Het inrichten en optimaliseren van een betrouwbare, veilige en betaalbare energie-infrastructuur is een vereiste om te voldoen aan de toekomstige energievraag. Door veranderend gebruik worden er hogere eisen gesteld aan de prestaties en het beheer van onze elektriciteitsnetten. Onze kennis en ervaring is groot als het gaat om oplossingen voor het toekomstbestendig maken van de energie-infrastructuur. Daarbij hebben onze specialisten een brede kijk op de ontwikkelingen van de energietransitie.