Nieuws

Eerste resultaten CO2 prestatieladder

CLAFIS beklimt de CO2 prestatieladder! Wij vinden het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Daarom delen we graag met jou hoe we dit doen, als onderdeel van onze certificering voor de CO2 prestatieladder.

CLAFIS is een duurzame onderneming voor mens en milieu door te investeren in duurzaam en inclusief ondernemerschap. CLAFIS heeft zich tot doel gesteld haar bijdrage te leveren aan het verlagen van de milieu-impact bij haar activiteiten door verbetering van de energie-efficiency van haar eigen organisatie en die bij projecten van klanten.

Meer informatie op de pagina CO2-prestatieladder