Nieuws

CLAFIS kiest voor frisse aanpak in aanbestedingstraject verlichting

Heerenveen – Werken vanuit vertrouwen vormt de solide basis van CLAFIS en staat garant voor een goede relatie, zowel binnen de eigen organisatie als met opdrachtgevers. ‘Contracten en bestekken in Nederland zijn tegenwoordig echter veelal vormgegeven vanuit een gevoel van wantrouwen tussen aannemer, opdrachtgever en haar adviseurs.’ Dat signaleert André ter Velde, verlichtingsexpert bij ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus. Vanuit die gedachte heeft het ingenieursbureau het beheer- en onderhoudsbestek voor de Groningse gemeenten Delfzijl en Loppersum op vernieuwende wijze vormgegeven. Ook voor de aanbestedingsprocedure vormt dit ‘wederzijds vertrouwen’ de basis.

‘Terug naar vertrouwen’

In de nieuwe aanpak van het expertiseteam Verlichting van CLAFIS worden in het aanbestedingstraject geen kaders gesteld aan de aannemer. In plaats van de vooraf gedefinieerde scoringspunten laat CLAFIS de inschrijver zijn eigen verhaal doen. Daarmee wil het ingenieursbureau bereiken dat de inschrijver de opdrachtgever vooraf compleet en zonder beperkingen kan informeren hoe de uitvoering er uit gaat zien. De inschrijver, in dit geval de aannemer, weet namelijk vanuit eigen ervaring hoe deze het beste ingevuld kan worden. De opdrachtgever, hier de gemeenten Delfzijl en Loppersum, geven de aannemer het vertrouwen het beheer en onderhoud van de openbare verlichting vorm te geven volgens de (bewezen) methode van de aannemer. De aannemer mag er vervolgens weer op vertrouwen dat hij deze vrijheid ook krijgt tijdens de uitvoering van het contract.

‘Vertrouwen is vaak ver te zoeken tussen aannemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus’, zo verklaart André ter Velde zijn initiatief. Aannemers moeten omwille van de strenge wetten en regels op een absurd scherpe prijs inschrijven en zoeken daarna naar kieren om buiten de kostprijs te komen. ‘Sterker nog, ik durf te stellen dat het gebrek aan vertrouwen het laatste decennium doorgeslagen is naar wantrouwen. Neem alleen al de verschillende rechtszaken die rondom aanbestedingsprocedures worden aangegaan. Dit wantrouwen kost de Nederlandse economie op deze manier enorm veel geld. Ervaring leert ons dat de aannemer een goed verhaal heeft hoe deze het beheer en onderhoud aan de openbare verlichtingsinstallatie vorm wil geven. De aannemer krijgt vervolgens het vertrouwen zijn kennis en expertise te gebruiken in de uitvoering van het project. De kans op meerwerk en juridisch gesteggel wordt hiermee enorm verkleint.’

In de nieuwe aanpak wordt de aannemer in vervolg bovendien beschouwd als beheerder en onderhoudspartner waarbij hij als een ‘goed huisvader’ de verlichtingsinstallatie beheert en zorgt voor goed onderhoud. Daar waar de aannemer denkt de opdrachtgever beter te kunnen bedienen, krijgt hij de vrijheid om daarin voorstellen te doen. Sterker nog, van de aannemer wordt verwacht dat hij zelf met voorstellen komt om de installatie te verbeteren. Een aanvullende beherende partij, zoals in veel contracten als intermediair tussen aannemer en opdrachtgever is meegenomen, is hiermee overbodig geworden.

Niet alleen de gemeenten zijn blij met deze contactvorm, ook de aannemer kan zich hierin prima vinden. Derk Bouma van winnende aannemer CityTec: ‘Je kunt daadwerkelijk je meerwaarde laten zien. Dat lag voor ons in ons Plan van Aanpak. Hierin hebben wij onze ervaring kunnen tonen. Niet alles was zo voorgeschreven dat we geen kant meer uit konden. Tegenwoordig schrijft iedereen in op de laagste prijs, waardoor je geen kwaliteit meer kunt geven. In deze nieuwe vorm krijg je een stuk vrijheid waarin je kunt aantonen wat je kan. Waar jouw expertise ligt. Het vertrouwen is sinds jaren weer terug.’

Het nieuwe beheer- en onderhoudscontract dat Ter Velde heeft vormgegeven, kent nog wel de kenmerken van de traditionele (RAW) bestekvorm, maar in de praktijk wordt deze louter gebruikt voor een eenduidige financiële verantwoording.

Ook op andere expertisegebieden werkt CLAFIS meer en meer vanuit een vertrouwensbasis. Zo is bij enkele waterschappen en drinkwaterbedrijven inmiddels een bouwteam toegepast waarbij de opdrachtnemer in de lead is. ‘Normaal gesproken geeft een opdrachtgever aan of het bouwteam als resultaat een UAV, danwel een UAVgc contract gaat kennen’, zo legt Peter Remmerswaal, Business Consultant/Senior Projectmanager bij CLAFIS uit. ‘Zelfs dat wordt losgelaten om samen echt voor de beste oplossing te kunnen kiezen.’

Werken in de verlichting

Wil je ook werken aan verlichtingsprojecten? Er zijn op dit moment openingen voor een Junior én een Senior Adviseur Verlichting. Bovendien vind je hier nog veel meer vacatures binnen CLAFIS.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Andre ter Velde, +31 6 43 44 18 33.