Verlichting

Duisternis zorgt in onze moderne 24-uurs economie voor beperkingen. Een wereld zonder (kunstmatige) verlichting is inmiddels niet meer weg te denken. Verlichting dient om de openbare buitenruimte zodanig te verlichten dat het openbare leven ook tijdens de duisternis zo goed mogelijk kan functioneren. Helaas gaat met de toename van kunstlicht de duisternis verloren. Door op een duurzame en verantwoorde wijze kaders te stellen voor het toepassen van verlichting, wordt de dag weer dag en de nacht weer nacht. Belangrijk daarbij is oog hebben voor verkeers- en sociale veiligheid. Ook moet voorkomen worden dat er schijnveiligheid ontstaat. Ons expertiseteam Verlichting werkt aan diverse lichtprojecten.

Kennis en ervaring

  • Advies

Binnen het expertisegebied “Verlichting” adviseren wij in alle facetten. Van een materialisatieadvies tot het doorrekenen van een uitvoeringsplan en van het opstellen van een vervangingsplan tot het inventariseren van de areaaldatabase. Een toegevoegd specialisme van CLAFIS Ingenieus is het adviseren in duurzaamheid. Daarbij vormen energiebesparing, reductie lichthinder en lichtvervuiling en materiaalgebruik de belangrijkste input.

  • Ontwerp

Ons expertiseteam maakt verlichtingsplannen met de daarbij behorende lichtberekeningen. Bij het maken van een lichtadvies gaan wij uit van de duisternis en onderzoeken waar en wanneer er een lichtbehoefte is. Daarmee maken wij verlichtingsplannen op maat. Immers, de lichtbehoefte tijdens de spits in de Randstad is significant anders dan midden in de nacht in een klein dorp in Friesland. Andersom kijken wij bij het maken van een verlichtingsplan naar de dagsituatie. Hoe heeft de ontwerper / architect de openbare buitenruimte vormgegeven en hoe functioneert deze. In de donkere uren dient de openbare buitenruimte op dezelfde wijze te functioneren. Alle lichtberekeningen worden in een driedimensionale rekenomgeving uitgevoerd waarbij ook de mogelijkheid bestaat om deze te toetsen op lichthinder en lichtvervuiling. Om de verlichtingsinstallatie te kunnen laten functioneren is een energievoorziening nodig. Wij ontwerpen het complete netwerk vanaf de aansluiting op het energienet tot de aansluiting in de lichtmast.

  • Projectmatige inzet

Soms is het beter om de werkzaamheden bij en naast de opdrachtgever uit te voeren in plaats van in één van de 7 kantoren van CLAFIS Ingenieus. De communicatielijnen zijn dan veel korter en onze adviseurs krijgen een nog beter beeld van de organisatie van de opdrachtgever. Hierdoor ontstaan producten die niet alleen het DNA van CLAFIS hebben maar waar de opdrachtgever ook zijn eigen werkwijze en cultuur in herkent. Verder behoren directievoering & toezicht ook tot de disciplines van ons expertiseteam

  • Beheer & assetmanagement

De overheid neemt steeds vaker een regierol. De werkelijke aansturing van onderhoudspartijen (lees: aannemers) wordt dan uitgevoerd door een externe beheerpartij. CLAFIS Ingenieus zal daarbij niet alleen de aannemer aansturen maar ook adviseren in het beheer en onderhoud van de installatie. Zo zorgen wij in samenwerking met de uitvoerende partij voor de totale ontzorging van de opdrachtgever. Voorts stelt CLAFIS Ingenieus beheer- en/of onderhoudsbestekken op waarin “Terug naar het vertrouwen” de basis is.

  • Inspectie en keuring

Om een goed inzicht te krijgen in de staat van de (openbare) verlichtingsinstallatie, is een kwaliteitsinspectie van groot belang. CLAFIS Ingenieus hanteert daarbij de kwaliteitscatalogus van de CROW. Verder voeren wij aan-uit controles uit. Naast de visuele inspecties zijn NEN 3140 en NEN 1010 inspecties ook taakvelden van onze collega’s. Om na het gereedkomen van een project te beoordelen of de nieuwe installatie overeenkomt met de berekende situatie, voeren wij lichtmetingen op locatie uit.

  • Lichtarchitectuur

Naast de traditionele verlichting houdt ons expertiseteam zich ook bezig met meer bijzondere projecten. Het aanlichten van gebouwen en kunstwerken of het opstellen van een visie voor de lichtarchitectuur in een winkelgebied zijn daar voorbeelden van. Ook binnen deze projecten blijven wij aandacht besteden aan het voorkomen van lichthinder en lichtvervuiling.

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen bij verlichtingsplannen? 
Neem contact op   Bekijk onze projecten