Nieuws

CLAFIST deelt kennis tijdens Oriëntatiedag Hogeschool Utrecht

Op donderdag 4 april verzorgde een interdisciplinaire afvaardiging van CLAFIS, onder de bezielende coördinatie van een top stagiaire, aan de Hogeschool van Utrecht een tweetal cursussen voor studenten Built Environment tijdens de oriëntatiedag.

Het was het derde jaar op rij dat CLAFIS Ingenieus met een vertegenwoordiging vanuit de expertises Water, Omgeving (Willem van der Zwaag) en Geo (Pim Speel) aanwezig was in Utrecht. Deelnemers van de oriëntatiedag zijn eerstejaars studenten. Zij kunnen zich tijdens deze dag inschrijven voor verschillende cursussen die door diverse partijen uit het bedrijfsleven worden gegeven.

De studenten zijn tijdens de cursus ‘Natje en droogje’ van Peter Remmerswaal, meegenomen in het onderwerp wateropgave in de bebouwede omgeving. Dit onderwerp staat in het kader van klimaatverandering. Pim Speel, werkzaam bij CLAFIS voor de expertise Geo, belichtte de ruimtelijke component hiervan en zijn collega Willem van der Zwaag sloot af met de omgevingsproblematiek rond dit onderwerp.

In de tweede cursus nam Willem de studenten mee in het ‘bouwen aan je eigen leefomgeving’. Vervolgens belichtte Pim de ruimtelijke aspecten hiervan  aan de hand van het inpassen van elektrische laadmogelijkheden in die leefomgeving en de gevolgen daarvan. Peter sloot af met de wateropgave. De samenwerking tussen de collega’s vertegenwoordigde mooi de verbindende werkwijze  van het ingenieursbureau.

De coördinatie van de bijdrage van CLAFIS aan de oriëntatiedag lag in handen van Cami Tak, stagiaire bij Geo en zelf ook studente aan de opleiding Built Environment aan de HU.