Nieuws

‘De copiloot die naast jou in de cockpit zit’

Met onze Site Based-teams bieden wij de Food en Pharma sector een unieke samenwerkingsvorm. Door een team van Clafisten op een ‘site’ te stationeren brengen wij specialisten aan boord die volledig zijn ingebed in jouw organisatie. Projectmanagers Wilco Gijsbers en Gijs Rikhof: ‘Al voordat een project wordt opgestart, staan wij in de startblokken.’

In de praktijk

Gijs: ‘Wij passen onze Site Based-aanpak onder meer toe bij een grote farmaceut in het Zuidoosten van Nederland. De productiesite van dit bedrijf is zo’n honderd jaar oud. Een locatie waarin volop wordt geïnvesteerd. De afdeling site-engineering, waar zo’n zestig man werken, heeft elk jaar honderden projecten onderhanden. Van de verbouw van een kantoor tot de integratie van nieuwe equipment. Al dit werk vraagt om specialistische expertise zoals engineers, procestechnologen, tekenaars, project- en constructiemanagers. Kennis die schaars is. We hebben een team van vijftien Clafisten gestationeerd op de productiesite om de afdeling aan te vullen. Wilco is de kapitein van die CLAFIS boot.’

‘Wij zitten letterlijk naast je in de cockpit en nemen, wanneer jij dat nodig vindt, het stuur van je over.’

De vooruitgeschoven post

Wilco: ‘Ik ben de verbindingsofficier tussen de klant en het CLAFIS-team. Mijn kantoor bevindt zich tegenover de werkplek van de manager van de afdeling Site Engineering. De lijntjes zijn hierdoor kort. Elke vraag die voorbijkomt, wordt bij mij neergelegd. Dit kan een klus van 30.000 euro zijn, of een project van 5 miljoen. Vervolgens kijk ik hoe wij hierin een rol kunnen spelen. Neem bijvoorbeeld de integratie van nieuwe equipment in één van de productielocaties. Ik leg zo’n uitvraag bij ons team neer: hebben wij hiervoor de capaciteit in huis, hoe zien wij de planning en wat gaat het kosten? Vervolgens presenteer ik ons plan aan de klant.’

In de startblokken

Gijs: ‘Onlangs namen wij met deze klant de projectenlijst van 2021 door. Welke projecten komen eraan, welke passen bij ons? Wij kunnen hierdoor inschatten welke kennis en capaciteit nodig is. Zodra een project wordt opgestart, staan wij al in de startblokken. Dit biedt onze klant de zekerheid dat de benodigde capaciteit voorhanden is en dat de planning wordt gehaald. Daarnaast bieden we ervaren specialisten die volledig ingebed zijn in de organisatie. Ze zijn door ons ingewerkt en opgeleid. Je weet dat alles door ons wordt geregeld, wanneer je een vraag bij ons neerlegt. Van de engineering tot de administratie, de uitvoering tot en met de toetsing van de leveranciers.’

Klantbelang voorop

Wilco: ‘We werken vanuit een best for project-benadering. Het belang van onze klant staat voorop, vervolgens dat van CLAFIS. Het komt sporadisch voor dat een andere partij beter past bij een vraag. Omdat wij op dat moment niet de benodigde expertise of capaciteit beschikbaar hebben. Vanuit mijn rol organiseer ik dit ook. Dit neemt niet weg dat wij met ons CLAFIS-team een voorsprong hebben. Wij hebben ontzettend veel site-kennis opgebouwd en leveren bewezen kwaliteit. Win-win dus.’

De copiloot

Gijs: ‘Wanneer we over deze aanpak vertellen krijgen we weleens de vraag: ‘Blijven wij als klant wel in de lead?’. Ons antwoord: Absoluut. Je kunt ons zien als een co-piloot. We zitten samen in dezelfde cockpit, hebben dezelfde bestemming. Wij adviseren, kijken met je mee en nemen wanneer jij dat nodig vindt, het stuur van je over. Maar als ‘captain’ ben jij altijd degene die de eindregie heeft.’

Meer weten over onze Site Based-teams?

Het Site Based-team vind zijn oorsprong in het Oosten van het land. Met Robert Schoolkate als kwartiermaker werkten we jarenlang succesvol samen met een klant in de foodindustrie. Toen deze klant switchte heeft hij ons gevraagd om dit concept bij hem in de Pharma sector op te zetten.

Lees meer over de sector Food & Pharma     Neem contact op