Nieuws

‘Samen maak je een beter plan’

Het zijn de collega’s die in de meest gecompliceerde projecten tóch voor draagvlak zorgen. Die belangen verbinden, plooien glad strijken en ondertussen de vaart erin houden. ‘Omgevingsmanagement is niet alleen een machtig mooi vak’, vinden Ellen Rijsdijk en Berber Dedden, ‘Je hebt ook echt invloed op het projectresultaat.’

Twintig jaar geleden had niemand het over omgevingsmanagement, waarom is dit zo belangrijk geworden?

Ellen: ‘Wanneer je in Nederland iets wil realiseren, krijg je hoe dan ook te maken met jouw omgeving. Elke vierkante meter telt. Elke ingreep heeft impact op iets of iemand. Wij helpen om grip te krijgen op die omgeving. Om ervoor te zorgen dat je een opgave binnen tijd en budget kunt realiseren. Maar ook om de omgeving als kennisbron te gebruiken, zodat je tot co-creatie komt. Met elkaar maak je betere plannen, voorkom je misverstanden en verklein je de kans dat een plan verzandt in een slepend juridisch traject.’

‘De emotie mag er altijd zijn, maar daarna kijken we wel naar oplossingen’

Kun je hier een voorbeeld van geven?

Berber: ‘De Prins Hendrikzanddijk op Texel. Hier legde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de Waddenzeedijk een drie kilometer lange zanddijk aan. Zo’n plan heeft een mooi doel: kustversterking en natuurontwikkeling. Maar het heeft meer impact op agrariërs die achter de dijk wonen, op scheepvaart en visserij, toerisme en ecologie. Als omgevingsmanager is het één van je taken om alle belanghebbenden hierin mee te krijgen. Dit doen we door te luisteren naar hun zorgen en wensen, door mee te denken over oplossingen en gebruik te maken van hun expertise. Hoe gecompliceerd dit soms ook is.’

Hoe geef je hieraan vorm?

Ellen: ‘Als omgevingsmanager heb je drie focuspunten. Het stakeholdermanagement: met welke belanghebbenden heb je te maken en hoe zorg je ervoor dat zij worden gehoord? In het verlengde daarvan denk je na over communicatie: hoe bereiken wij de omgeving, hoe vertellen we ons verhaal? Tot slot heb je het vergunningsmanagement en de conditionerende onderzoeken. Deze moet je op voorhand goed organiseren om vertragingen te voorkomen.’

Wat brengt een goede omgevingsmanager mee?

Berber: ‘Goed kunnen luisteren en empathisch vermogen. Je moet laten zien dat je de ander begrijpt, dat je open staat voor suggesties en er écht iets mee doet. Daarnaast moet je een technisch complex verhaal begrijpelijk kunnen maken voor een breed publiek. Hen kunnen overtuigen van het hoe en waarom. Ook op momenten dat er weerstand is.’

De omgevingsmanager moet sterk in z’n schoenen staan?

Ellen: ‘Zeker. Aan de keukentafel of tijdens een inloopavond krijg je wel eens flink wat verbaal geweld over je heen. Zeker wanneer een project een persoonlijk belang raakt. Die emotie mag er zijn. Want, het is niet leuk wanneer er een energiestation in je achtertuin staat gepland. Of wanneer je grond moet verkopen omdat een beek heringericht wordt. Vervolgens is het de uitdaging om die emotie om te buigen naar een oplossing waarmee iemand wél kan leven.’

Wat maakt dit werk zo gaaf?

Berber: ‘Dat je een project in al z’n facetten leert kennen. De techniek, maar ook de mens erachter. Het is fantastisch om ervoor te zorgen dat je tot een resultaat komt dat voor én met de omgeving is gemaakt.’

De Omgevingsmanagers van CLAFIS

Twee jaar geleden startten Ellen en Berber binnen CLAFIS met Omgevingsmanagement. De ambitie is om een stevig team neer te zetten dat integraal op projecten ingezet kan worden. Inmiddels telt het team vijf omgevingsmanagers die mooie projecten onderhanden hebben. Zo werken we voor netbeheerder Tennet, Hoogheemraadschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat. Daarnaast werken we voor diverse aannemers. Bijvoorbeeld in het project ‘Samen aan de Leiding’. Hierin werken meerdere partijen aan de gelijktijdige vervanging van kabels en leidingen in de Noorderplantsoenbuurt in Groningen.

Lees meer over Omgevingsmanagement     Neem contact op