Omgevingsmanagement

In een land waar elke vierkante meter telt, heeft een ingreep altijd impact op de omgeving. Dan is het een meerwaarde om een expert naast je te hebben die project- én omgevingsbelangen verbindt. Die draagvlak creëert. Of juist voor een soepele en overlastarme realisatie zorgt. Met CLAFIS haal je die verbinders in huis.

 CLAFIS omgevingsmanagers bieden:

  • De rots in de branding die plannen en projecten verder brengen;
  • Inzetbaarheid als aanjager in vergunningstrajecten of die zorgt voor draagvlak en verbinding;
  • Ervaring in projecten op het gebied van natuur, infrastructuur, binnenstedelijke herontwikkelingen en energie.
  • Kennis op het gebied van natuurwetgeving, vergunningen, kabels & leindingen, niet gesprongen explosieven, bodemonderzoek, grondverwerving en verkeersmanagement.
  • Experts op het gebied van stakeholdermanagement, klantseisspecificaties (KES), keukentafelgesprekken, informatie bijeenkomst en omgevingscommunicatie
  • Gewend om te werken als omgevingsmanager binnen een Integraal Project Managementteam (IPM)

Verbinders

De realisatie van infrastructuur, herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden of een grootschalig natuurproject; het zijn ontwikkelingen waarbij je niet genoeg hebt aan alleen technische kennis. Heldere communicatie, afstemming met omwonenden, stakeholders en belangenorganisatie; ze zijn minstens zo belangrijk om tot een goed projectresultaat te komen. Dit is het terrein waar onze omgevingsmanagers zich thuis in voelen.

Belangen, kansen en risico’s

Met onze omgevingsmanagers haal je specialisten aan boord die zich kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. Ze doorzien belangen, kansen en risico’s, zonder het projectdoel uit het oog te verliezen. Onze mensen combineren niet alleen technische en procesmatige kennis, maar ze weten ook hoe, wanneer én met wie je moet communiceren om alle belangrijke stakeholders bij het project te betrekken. Vanuit deze insteek werken we aan creatieve oplossingen die the best-for-project zijn.

Omgevingsmanagement vanuit elk vertrekpunt

Je kunt onze omgevingsmanagers in elke projectfase en vanuit elk vertrekpunt inzetten. In de plan- en ontwerpfase om draagvlak te creëren. Maar ook als coördinator en aanjager in vergunningstrajecten of juist als hands-on adviseur tijdens de uitvoering. We voelen ons thuis in allerlei domeinen: infrastructuur, ruimtelijke ontwikkelingen tot binnenstedelijke transformaties. Dit maakt ons tot een veelzijdig partner.

Kwaliteit, wetgeving, veiligheid en duurzaamheid

In CLAFIS tref je een bureau dat werkt volgens de laatste/meest recente eisen & wetgeving op het gebied van kwaliteit, wetgeving, milieu en veiligheid. Dit zie je terug in onze oplossingen voor omgevingsmanagement. We werken met de nieuwste technieken. Denk aan VR-technologie tijdens ontwerpateliers, of digitale tools zoals app’s en GIS-toepassingen.

Zoek jij een omgevingsmanager die meebouwt aan een goed projectresultaat?
Neem contact op   Bekijk onze projecten