Nieuws

Strategische switch naar sectorgericht werken

Onderschat nooit de kracht van de funfactor

In het vorige magazine vertelden we er al over. CLAFIS heeft de strategische switch naar sectorgericht werken gemaakt. Klinkt goed! Maar wat betekent dit eigenlijk? Hoe doen we dat en wie wordt daar beter van? Managers Ronald Spekle en Stef van Remmen vertellen geestdriftig wat deze strategische switch nu al teweegbrengt binnen hun sector Infrastructuur, Gebouwen en Water (IGW). ‘Dit is ook een focus op werkgeluk, heel belangrijk.’

Mensen en expertises verbinden

Dat oude vertrouwde ‘vestigingdenken’, wat was daar eigenlijk mis mee? ‘Daarin school een gevaar van interne concurrentie’, weet Ronald Spekle (Manager Operatie IGW). ‘Gechargeerd: wij doen hier ons ding en op jullie vestiging doen jullie je eigen ding. Onze strategische switch naar ‘sectorgericht’ werken, komt feitelijk neer op kennisgericht werken. We verbreden onze scope van vestiging naar sector om onze kennis nog centraler te verankeren in onze organisatie; in ons doen en laten, in ons hele bestaan. We hebben het hier over markt- én klantkennis die we door het hele land laten vloeien. We zijn tenslotte een kennisgedreven ingenieursbureau dus meer dan ooit plaatsen we onze kennis nu voorop. Concreet houdt dit in dat we meer verbinding leggen tussen collega’s in het hele land. Zo is expertise in Noord-Nederland inzetbaar in Brabant en andersom. Doorvertaald naar opdrachtgevers en hun vraagstukken: ineens werkt een klant samen met een veel omvangrijker en veelzijdiger ingenieursbureau. Veelzijdiger vanwege onderling verbonden expertises. Zo bouw je aan je merk en je imago.’

Binden en boeien

‘Wat we eigenlijk doen, is meer continuïteit en intimiteit brengen in de relatie met onze klanten’, benadrukt Stef van Remmen (Manager Commercie IGW). ‘We zijn beter in staat om te zien waar de echte klantbehoeftes liggen en waar we dus toegevoegde waarde willen leveren.Maar minstens zo belangrijk is de HR-zijde. Met de nieuwe strategie ontwikkelen we ons tot een nog aantrekkelijker werkgever. Je werkt op veel meer verschillende locaties door het hele land. Dat maakt je werk leuker. Binden en boeien is enorm belangrijk in de huidige arbeidsmarkt. Dat geldt voor onze huidige medewerkers en evengoed voor toekomstige collega’s. Iedereen wil toch lol in z’n werk? Je werkt en ontwikkelt jezelf niet meer staccato in één richting. In plaats daarvan bieden we een breder pakket: in klantopgaven én in kennisuitwisseling. Je rol als Clafist krijgt daardoor verbreding en verdieping.’

War on talent

Het A-woord is inmiddels gevallen, de arbeidsmarkt van vandaag de dag. Die pakt plezierig uit voor werknemers. Want, vacatures in overvloed. Omgekeerd evenredig lastig is het daarentegen voor werkgevers. Vind maar eens een gekwalificeerde, ervaren ingenieur. De wat zwaar aangezette term ‘war on talent’ is dan ook steeds vaker te horen. Hoe ligt de arbeidsmarkt erbij in de sector IGW? Ronald: ‘Van oudsher is het CLAFIS altijd gelukt om kwalitatief goede mensen aan te nemen. Maar meer dan ooit focussen we nu op de perfecte match. We zoeken mensen die echt bij CLAFIS passen.’ Daar zit wat in: zulke collega’s zijn geneigd om langer Clafist te blijven. ‘Daarom vragen we ook nadrukkelijk door aan sollicitanten’, aldus Stef. ‘Wat drijft jou? En vervolgens: wat kan CLAFIS dan als podium bieden voor jou, of je nu een starter bent of een senior, een ondernemerstype of een beheerder.’ Een goede match vanaf de start is één ding. Maar voor blijvend werkplezier is meer nodig, vindt Ronald. ‘Als manager moet je een plan hebben voor elke individuele collega. Anders gaan mensen zwemmen en drijf je uit elkaar. We werken immers in een dynamische organisatie; je raakt door het onderling verbinden van kennis betrokken bij meerdere projecten op tal van locaties. Doordat we nu echt heel bewust voor elkaar kiezen met een goed doordacht plan, ontstaat er nog meer energie. De kracht van fun in je werk is enorm.’

Hybride werken

En toen was er corona en moesten we ineens thuiswerken. Heeft dat de onderlinge verbondenheid en het werkgeluk niet onderuitgehaald? Ronald: ‘Natuurlijk hebben we onze collega’s daar waar het nog nodig was extra ondersteund in het thuiswerken. Bij CLAFIS zijn we altijd al gewend om flexibel te werken en om zelf een verantwoorde keuze te maken hoe en waar je werkt. Op onze vestigingen tref je naast projectruimten vooral veel flexplekken aan.’ Stef knikt instemmend. We waren al gewend aan het hybride werken bij klanten en in projecten. Onze historische kantoren hebben dan ook een sterke aantrekkingskracht als ontmoetingsplek. Mensen wandelen binnen, treffen elkaar bij het koffieapparaat, gaan in overleg en vertrekken weer. Onze kantoren zijn steeds meer ingericht als huis- of werkkamer waar het fijn samenkomen is. ‘Een goede werkplek werkt verbindend.’ Ronald schiet in de lach. ‘Sterker nog, ook klanten komen regelmatig bij ons op kantoor. Ze zijn graag bij ons op bezoek.’

Ontwikkelingen in de markt

Even terug naar hun eigen sector IGW. Welke kansen denken beide mannen te benutten door het onderling verbinden van kennis? Wat zijn de trends in de markt? ‘Onze sector kent een mooie mix van 40% private en 60% overheidsopdrachtgevers. Daarbinnen zien we een aantal belangrijke programma’s waar vaak ook overheidsgeld achter zit. Eén daarvan is waterveiligheid, hoe houden we droge voeten in Nederland. Een ander belangrijk programma is assetmanagement, hoe houden we onze infrastructuur in stand. Nederland heeft veel jaren 60 en 70 infrastructuur. Moeten we die vervangen of hoe gaan we die beheren? Ook het aardbevingsdossier, waar we als nieuwkomer juist door een bewonersgerichte aanpak tot schadeherstel komen, wordt steeds belangrijker. In de sector zien we ook dat de methode van werken hard verandert. Overal om ons heen neemt de digitalisering toe. We modelleren steeds meer 3D: iets ‘maken’ voordat je het bouwt om zo cash control uit te voeren en optimalisatie te zoeken. Waar voor ons de lol in zit, is focussen binnen de dienstverlening. Willen we breed gaan, zeg maar een supermarkt in ingenieursdiensten? Nee, wij willen ons richten op die terreinen waarop je excellent bent of kunt worden. Noem het niches. Dat maakt ons aantrekkelijk op specifieke vragen. Dat kunnen vragen zijn van overheden. Maar ook van adviespartners die zelf specifieke expertise missen en waarmee je in verbinding alsnog de opdrachtgever kunt helpen.’

De olievlekwerking van beleving

De cultuur binnen een bedrijf is bepalend voor je inzet en prestaties. Voel je je uitgedaagd? En gewaardeerd? Ronald: ‘Ik hoor van nieuwe collega’s vaak dat ze de keuze voor CLAFIS op gevoel hebben gemaakt.’ Nu is gevoel nogal abstract. Maar je kunt dat CLAFIS-gevoel weldegelijk voeden. ‘Kijk naar ons referral concept. Draag jij een nieuwe collega aan, dan krijg je als beloning een ‘beleving’. Dus geen geldbonus, maar een vink op je bucketlist, zoals een ballonvaart of circuitdag. Dat zijn katalysatoren voor fun in je werk. En het levert mooie verhalen op wanneer jij als Clafist praat met een potentiële nieuwe collega. Je hebt direct een connectie.’

Het doel en de weg ernaartoe

Iedereen kent wel dat gevoel wanneer je met z’n allen iets gepresteerd hebt. Die voldoening, die trots. Stef: ‘Als de sfeer goed is en je dicht bij elkaar staat, dan werkt dat ontwapenend. Die verbinding werkt ook door naar klanten. En het is stimulerend voor de discussie.’ De funfactor van samenwerken met CLAFIS is dan ook niet te onderschatten. Ronald: ‘Die klant heeft er óók plezier van als een project slaagt en de weg ernaartoe bovendien aangenaam was. Neem nou een groot project waar veel druk op staat. Ik denk dat we er richting klanten steeds beter in slagen om het gevoel over te brengen dat het goed komt en dat we leuke dingen gaan doen. Ik merk dat klanten dat waarderen. We doen ertoe, we worden gezien en we brengen energie.’

‘Blijf nieuwsgierig!’

Door vragen te stellen aan collega’s en klanten, krijg je inzicht. Zo creëer je kansen en kom je nog meer in verbinding. En verder… blijf lachen, het werkt ontwapend.