Nieuws

Van BIM-Modellen naar Beheer en onderhoud (MJOP)

In veel nieuwbouw- en verbouwprojecten is BIM tegenwoordig niet meer weg te denken. Door slim gebruik van de BIM-processen maken we al in een vroeg stadium alle ontwerpbesluiten binnen het 3D model. Bij veel van onze opdrachtgevers vervult CLAFIS de rol van 3D-modelleur en BIM-coördinator.

De BIM-coördinator van CLAFIS zorgt ervoor dat alle partijen het model opbouwen conform de afgesproken informatieleveringspecificatie (ILS). Daarnaast voert de BIM-coördinator gedurende het ontwerptraject de clash-control tussen de verschillende modellen uit. Door vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen maakt men tijdens de uitvoering minder bouwfouten. En omdat het ontwerp sneller ‘bouwklaar’ is, worden kostbare ontwerpwijzigingen tot een minimum beperkt.

BIM stopt vaak na de uitvoeringsfase. Met de opgeleverde modellen wordt dan niets meer gedaan. Dit is natuurlijk zonde, omdat er op deze wijze veel data ongebruikt blijft. Data die in de beheer fase essentieel is. Bijvoorbeeld de hoeveelheden van de onderhoud behoevende elementen. Veel partijen berekenen deze, veelal vanaf tekeningen, steeds weer opnieuw. Vaak verschilt deze data, terwijl het allemaal correct in het BIM-Model staat.

Afgelopen periode is er met FIMBLE, Eigenhaard, GroenWest en CLAFIS samengewerkt om dit dataverlies te voorkomen. CLAFIS heeft als vastgoedadviseur en gebruiker van diverse onderhoudssoftwarepakketten de werkgroep ondersteunt en geadviseerd over het beoogde gezamenlijke eindresultaat. Door deze samenwerking is er een mooie methode ontwikkeld en kunnen BIM-modellen ingelezen worden in diverse beheer en onderhoudssoftware. Hierdoor creëert men een goede basis voor het opstellen van een MJOP en gaat er geen kostbare tijd meer verloren aan het uitrekenen van hoeveelheden en het invoeren daarvan in de software.

Van BIM naar MJOP