Nieuws

Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s kiezen voor sterk partnerschap

HEERENVEEN – De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & AA’s hebben het vertrouwen in de samenwerking CLAFIS, Den Boer CCI, Geonius en HydroLogic uitgesproken. Deze combinatie van ingenieursbureaus heeft het raamcontract voor Integraal Technisch Advies gegund gekregen. De gedeelde ambitie en visie op samenwerking bleek de juiste formule. Anna van der Zwan (raamcontractmanager), Wessel Nauta, Marc Zwaanswijk en Maarten Spijker bekrachtigden de samenwerking in deze overeenkomst.

Het gegund krijgen van deze aanbesteding laat zien dat de samenwerking tussen de onderscheidende, specialistische bureaus CLAFIS, Den Boer CCI, Geonius en HydroLogic erg waardevol is. Het beoordelingsteam van de waterschappen laat in de definitieve gunning weten dat zij met name de communicatie, samenwerking en gezamenlijke inzet van kennis en kunde als meerwaarde hebben onderstreept.

De waterschappen waarderen ook de inzet van één raamcontractmanager en twee projectbeheersers met vaste teams. De samenwerking is onderverdeeld in drie segmenten en verantwoordelijken: Anna van der Zwan (raamcontractmanager), Wessel Nauta (innovatiemanager), Marc Zwaanswijk (kwaliteitsmanager). Een sterk verbonden team vanuit relatie, inhoud en proces.

De waterschappen gaan de samenwerking aan met meerdere, grote ingenieursbureaus. Om daar bij aan te mogen sluiten, is een mooie opsteker voor de ingenieurscombinatie CLAFIS, Den Boer CCI, Geonius en HydroLogic. Anna van der Zwan: ‘Wij zijn net zo groot als we ons in het belang van de waterschappen kunnen organiseren. Wij geloven in duurzame relaties. Zowel met de waterschappen als binnen de combinatie en tussen de contracthouders’. De partners voorzien de waterschappen binnen de raamovereenkomst van integraal en specialistisch advies in alle facetten van het watersysteem, waterveiligheid en waterketen.

Van der Zwan: ‘Met onze bewezen ervaring in de wereld van de waterschappen, onze nuchterheid, bescheidenheid en enthousiasme leveren wij een frisse kijk op de projecten bij onze nieuwe opdrachtgever. Ons doel is het duurzaam, circulair en veilig samenleven met schoon en voldoende water mogelijk te maken. Met de implementatie van slimme oplossingen en digitalisering lopen wij graag voorop.’

Lees meer over de sector water     Neem contact op