Wegen en gebiedsontwikkeling

Dagelijks verplaatsen we ons in een omgeving van A naar B. Hiervoor is een functionele inpassing en betrouwbare infrastructuur nodig. Ons expertiseteam wegen en gebiedsontwikkeling houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die hiervoor nodig zijn.

De wijzigingen of vernieuwing van wegen, de landschappelijke inrichting en/of het watersysteem vraagt om gestructureerde aanpak. Daarin ondersteunen en ontzorgen wij opdrachtgevers vanaf het planproces tot aan de uitvoeringsbegeleiding.

Kennis en ervaring

• Proces- en stakeholdersbegeleiding
• Inrichtingseisen vertalen tot een (technisch)ontwerp
• Opstellen van contractvorm
• Adviseren en ondersteunen van een aanbestedingsprocedure
• Begeleiden en ondersteuning vergunningsprocedures
• Risicomanagement
• Opstellen van kostenramingen