Ga naar inhoud
Expertise

Openbare verlichting

Lichtplannen, klaar voor uitvoering

Meer informatie?

De brede blik van CLAFIS op openbare verlichting

Goede openbare verlichting maakt wegen veiliger, vermindert lichtvervuiling en zorgt voor prettige en toegankelijke steden en gebieden. Licht stelt ons in staat om in het donker door te werken of juist te ontspannen. Het ontwerpen van de juiste verlichting en bijbehorende installatie is een vak. Met thema’s als circulariteit, energiebesparing en efficiënt lichtgebruik is openbare verlichting ook bepalend voor de benodigde reductie aan grondstoffen in de openbare ruimte.

Onze specialisten brengen de juiste elementen samen om te zorgen voor een veilige, energiezuinige en gezellige omgeving.

Aanbesteden buiten de gebaande paden

CLAFIS heeft de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân begeleid bij de aanbesteding van de vervanging van openbare verlichting. Het werd geen gewone aanbesteding, maar één met uitdagende, kwalitatieve doelen in plaats van uitsluitend de laagste prijs. Precies wat de vooruitstrevende gemeenten voor ogen hadden.

Lees verder

Mensgericht licht in de openbare ruimte

Verlichting is overal waar mensen zijn en daar zijn wij dus ook. Met ‘mensgericht’ bedoelen we de leefomgeving van mensen, inclusief onze verantwoordelijkheid voor, en relatie met die omgeving. Aandacht voor verduurzaming en behoud van biodiversiteit maken daar nadrukkelijk ook deel van uit. Het welzijn van mensen in hun leefomgeving kunnen we immers niet los zien van het welzijn van de leefomgeving zelf.

Van mensgerichte visie naar werkzaamheden in openbare verlichting

Onze specialisten ontwerpen voor kantoren en industrie, voor weg en spoor, voor stedelijke gebieden en lichtarchitectuur. We zetten onze mensgerichte visie ook in voor het begeleiden van aanbestedingen van openbare verlichting. Is er meer dan de laagste prijs? Nou en of, vraag ons maar eens naar circulaire aanbestedingen.

Wat we allemaal doen?

  • Lichtvisie en -ontwerp: Het vertalen van eisen vertalen naar een concreet maakbaar ontwerp.

  • Lichtberekening: Het door middel van calculatie aantonen dat voldaan wordt aan de eisen.

  • Lichtmetingen: Het meten aan een verlichtingsinstallatie ter controle (garantiemeting) of als onderdeel van onderzoek.

  • Bedrijfsvoering Elektrisch installaties: Het organiseren van een veilige beheersituatie voor de elektrische installatie conform de NEN3140.

  • Bepaling aanbestedingsvorm en aanbestedingsbegeleiding tot en met gunning aan de meest geschikte partij.

  • Variantenstudie om de effectiviteit van de gekozen verlichtingsoplossing te bepalen.

  • Tekenwerk met Autocad / Microstation.

Neem contact met ons op om nog meer over onze werkzaamheden op gebied van verlichting te komen.

‘Hoe zorg je ervoor dat je de beste koop doet? In elk geval niet door inschrijvers op prijs te laten concurreren, als inschrijver kun je dan niet anders dan zo scherp mogelijk afprijzen waar de opdrachtgever om vraagt’

André ter Velde – CLAFIS Ingenieus

Werkvoorbereiding voor verlichting in de openbare ruimte

Werkvoorbereiding is waar onze verlichtingsspecialisten veel voor worden gevraagd. Met een team zorgen wij voor de benodigde voorbereiding van werkzaamheden én begeleiden we na aanvang de werkzaamheden tot een succesvolle opleveren. Van uitvoeringsontwerp installaties en faseringsplannen tot uitvoeringsbegeleiding en FAT/SAT-uitvoering helpen we je project verder.

Onze opdrachtgevers

Welke expertise sluit nog meer aan bij je plannen?

Altijd in beweging, dat zijn we iedere dag. Continu op zoek naar de ultieme oplossing, de beste samenwerking, naar nóg meer kennis en naar de juiste focus. Onze specialisten van het team openbare verlichting werken graag samen met projectpartners. Bijvoorbeeld met ons team van stedenbouw. Zo ontstaat er een mooi staaltje multidisciplinair werk. Ontdek met welke specialismen wij nog meer nauw samenwerken.

Bekijk al onze expertises

"*" indicates required fields

Meer informatie?

Vul het formulier in of neem direct contact op!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Selecteer een type/template in het ‘Item lijst’-blok.