Dijkversterking Markermeerdijken

Dijkversterking Markermeerdijken

Dijken bouwen, dat is waar ons land goed in is! Wereldwijd is het misschien wel het bekendste keurmerk van ons land en ook CLAFIS is werkzaam in dit enorm Hollandse vakgebied. In opdracht van de Alliantie Markermeerdijken, is CLAFIS betrokken bij de dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk langs de Markermeer is ca. 33 km lang en beschermt zo’n 1.2 MLN Noord-Hollanders.

Voor CLAFIS is dit alweer de derde dijkversterking waar we bij de engineering betrokken zijn. De afgelopen jaren heeft CLAFIS een behoorlijke stempel weten te drukken op de dijkversterkingen van de Waddenzeedijk van zowel Texel als Ameland. Wij zijn gespecialiseerd in het dynamisch en parametrisch ontwerpen in Civil 3D en de Subassembly Composer. Met deze software programeer je als het ware de dijk, waarbij je alle eisen, wensen en ontwerpoplossingen omzet tot een gesloten model. Het uiteindelijke doel hiervan: grip op hoeveelheden, en grip op je project.

Door de 3D modellen tot in detail en 100% gesloten uit te werken, krijg je 3D views, dwarsprofielen en hoeveelheden van elke locatie. Daarmee kun je op elk hoekje van de dijk toetsen of het aan de veiligheidseisen voldoet. Het gaat hier om primaire waterkeringen, waardoor het erg belangrijk is om te kijken of het ontwerp overal voldoet om het achterland de komende jaren veilig te houden.

Bij de dijkversterking op Texel, zijn we naast het modelleren van de nieuwe situatie nog een stapje verder gegaan. Ook de bestaande dijk (de zogenaamde T0-situatie), hebben we 100% gesloten in 3D gemodelleerd. 3D inmetingen zijn gecombineerd met vele boringen en proefsleuven die in de bestaande dijk zijn uitgevoerd. Door ook de bestaande situatie volledig uit te modelleren, konden we alle hoeveelheden en grondstromen tot in detail op voorhand in kaart brengen. Hierdoor is een dik half jaar uitvoering, tot op de dag nauwkeurig gepland en dát smaakt naar meer!

Onze collega’s Marco Wijnstra en Casper van der Zwaag zijn inmiddels bezig de T0 situatie volledig uit te modelleren voor de Markermeerdijken. Daarnaast adviseren we bij het opzetten van de hoeveelhedenbalansen en in kaart brengen van de grondstromen.

Door alle boringen, proefsleuven en inmetingen van de bestaande dijk om te zetten in een gesloten 3D model, kun je een plan bedenken voor het bestaande materiaal. Simpel gezegd, weet je “wat waar zit én hoeveel het is”. Combineer dit vervolgens met de ontwerphoeveelheden, en je kunt de bestaande dijk zo efficiënt mogelijk gebruiken in de uitvoering.

Hoe dit de komende periode vorm gaat krijgen zal de tijd uitwijzen, maar al met al is het weer een project om trots op te mogen zijn. En waar de wereld weet dat ons land goed is in dijken bouwen, is CLAFIS goed in de engineering ervan. Wees eerlijk: veel mooier en Hollandser dan dit wordt het niet!

Bekijk ons werkgebied openbare ruimte