Nieuws

Gesprekscyclus zet ontwikkeling centraal

‘Ontwikkeling staat hoog in het CLAFIS vaandel. We vinden het belangrijk om iedere medewerker de mogelijkheid te bieden zijn of haar ambities en doelen na te streven. Het optimaal benutten van al dat talent in onze organisatie is het overkoepelende doel’, zegt P&O manager Maartje Bouma. ‘Tot op heden pakten we dit veelal op vanuit individuele motivatie. Met de lancering van de Gesprekscyclus onderstrepen en structureren we deze missie.’

Plezier hebben in het werk, samen werken aan mooie projecten en samen successen vieren: dat is CLAFIS. ‘Wij doen de belofte aan iedere Clafist dat hij of zij, met onze steun, eigen talenten kan ontdekken en maximaliseren. Wij willen dat onze mensen écht gelukkig zijn in hun werk’, gaat Maartje enthousiast van start. ‘Groeigesprekken voeren we nu ook al wel, maar in de praktijk merken we dat een vaste structuur ontbreekt. Met deze gesprekscyclus zetten we iets neer waar alle Clafisten mee geholpen zijn.’ ‘De nieuwe gesprekscyclus past heel goed bij CLAFIS als werkgever’, vindt Sander Aaldering, Projectmanager Food, Pharma & Chemie. ‘Het is een stukje goed  werkgeverschap dat bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers en dat past bij de cultuur en waarden van de organisatie.’

‘Werk is een groot onderdeel van je leven. Het is belangrijk dat je daar blij mee bent’

Van oordelen naar ontwikkelen ‘Van oudsher hebben de gesprekken tussen manager en collega een oordelend karakter. Het beoordelen laten wij helemaal los.’ Onderwerpen die wel aan de orde komen zijn doelen, wensen en ambities. Maartje: ‘Natuurlijk wordt er kort teruggeblikt op de afgelopen periode, maar we focussen met name op groei. Waar word je blij van? Waar wil je aan werken, wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan CLAFIS daarbij ondersteunen en waar ga jij zelf mee aan de slag?’. Om de administratieve rompslomp voor zowel manager als collega te minimaliseren, is gekozen voor software waarin feedback centraal staat. ‘Met deze tool houden we de Gesprekscyclus zo efficiënt mogelijk. Iedere collega kan in deze tool doelen en ontwikkelingen monitoren en delen met zijn of haar manager.’

Feedback voor groei

De cyclus kent geen beoordelings- en functioneringsgesprekken meer. ‘We beginnen met feedback vragen aan twee of drie collega’s of klanten die je zelf mag uitkiezen. Vervolgens doe je een zelfevaluatie op basis van de afgelopen periode en kijk je naar de toekomst, naar je doelen en de stappen die je wilt zetten. Tot slot geeft je manager feedback’, legt Maartje uit. ‘Die drie stappen geven voeding voor het groeigesprek dat vervolgens plaatsvindt.’ Aan het einde van het jaar vindt een apart salarisgesprek plaats. ‘Dat gesprek hebben we volledig losgekoppeld, omdat de wens voor salarisverhoging een gesprek kan beïnvloeden, waardoor de ontwikkeling niet centraal staat.’

Download hier het complete CLAFIS Magazine

Henry Boelens, Manager Operatie & Commercie Food, Pharma & Chemie, vindt het voeden van de eigen ontwikkeling dan ook het grootste voordeel van de Gesprekscyclus. ‘De ontwikkeling en het initiatief voor het voeren van een groeigesprek ligt bij de medewerker zelf. De medewerker heeft daarmee de regie en controle over de eigen ontwikkeling. Welke acties staan nog open, van wie heb je nog geen feedback ontvangen. Het is prettig om dat zelf in de hand te hebben’, benadrukt hij.

Henry kijkt uit naar het werken met de nieuwe tool: ‘Het gaat mij helpen bij het voeren van de gesprekken met mijn team, maar ook voor de projectleiders en teamleiders biedt het gemak en structuur. Het is soms lastig om gesprekken te plannen en het objectieve verhaal van een medewerker boven te krijgen, zeker als men extern werkt.’

(Werk)geluk

Sander gaat cyclus meemaken als medewerker. ‘Ik weet zeker dat ik hier baat bij ga hebben. Het gaat echt dieper in op mijn wensen en doelen en er is focus op groei. Dat komt je eigen ontwikkeling ten goede.’

Maartje: ‘Ik denk dat ontwikkeling bijdraagt aan iemands werkgeluk en geluksgevoel in het algemeen. Werk is een groot onderdeel van je leven, dus het is belangrijk dat je daar blij mee bent. De mogelijkheid om te groeien en niet te worden tegengehouden in het bewandelen van je eigen pad: dat is het ultieme doel van de  gesprekscyclus. Als je succesvol en gelukkig bent in en met je werk, heeft dat invloed op je privéleven en op je prestaties, betrokkenheid bij CLAFIS en het succes van de organisatie.’

Gesprekscyclus in de agenda

De gehele cyclus behelst een kalenderjaar, waarin twee feedback- en evaluatie rondes en twee groeigesprekken worden gehouden. ‘In het eerste kwartaal vraag je om feedback van je collega’s, vul je de zelfevaluatie in en krijg je feedback van je leidinggevende,’ legt Maartje uit. In april vindt het eerste groeigesprek van het jaar plaats. ‘Vervolgens begint in het derde kwartaal, na de zomervakantie, het feedback vragen weer opnieuw. In het vierde kwartaal vindt het tweede groeigesprek plaats, waarna voor het einde van het jaar het salarisgesprek wordt gepland.’

Meer lezen? Download het CLAFIS Magazine #4