Nieuws

Over marktkansen, klantgerichtheid en professionele groei

Creëer synergie door sectorgericht te denken in plaats van het traditionele denken vanuit regionale vestigingen. Dit is in een notendop de strategische switch die CLAFIS onlangs heeft gemaakt. Het doel? Een win-winsituatie voor opdrachtgevers, CLAFIS én haar professionals. Maar hoe ziet die sectorgerichte switch er in de praktijk uit? En wat zijn de eerste bevindingen? Managers Sandro Lisci en Henry Boelens doen hun verhaal.

‘Sectorgericht omdenken om klantgerichter te werken’

De nieuwe sectorgerichte marktbenadering van CLAFIS laat zich goed schetsen in de focussector Food, Pharma & Chemie. De afgelopen jaren is hier al veel ervaring opgedaan met het nieuwe sectorgerichte denken. De kar wordt getrokken door Sandro Lisci en Henry Boelens, Managers Operatie & Commercie. ‘Klanten worden veeleisender’, signaleert Henry. ‘Ze vragen van een partij als CLAFIS meerwaarde vanuit specialisatie. Ze willen dat we meedenken in hun ontwikkeling. En wij willen meegroeien met hun ambitie en vooruitgang.

De specialistische kennis was altijd al aanwezig binnen CLAFIS, maar we beperkten onszelf enigszins door de wijze waarop we – regionaal – georganiseerd waren. Feitelijk waren onze vestigingen generalisten met verspreide specialistische kennis aan boord. Nu verbinden we die regionale kennis.  Dit levert op landelijke schaal vak- en expertisegroepen op. Daarmee kunnen we klanten met specifiek behoeftes veel beter tegemoetkomen.’

Download hier het complete CLAFIS Magazine

Wat Sandro en Henry feitelijk beogen binnen hun focussector, is de talenten en drive van hun collega’s nog beter benutten. Sandro: ‘Natuurlijk draait dit sectorgerichte omdenken om klantgerichter werken. Om nóg beter te voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers. Maar even belangrijk zijn de interne kansen voor onze collega’s. Wij hopen dat dit jou als collega gewoon meer lol oplevert in je werk. Leukere projecten, kennis delen met collega’s in het land en meer mogelijkheden voor ontplooiing.’ Henry ziet dit om zich heen al gebeuren: ‘Collega’s uit Groningen die vanuit een vakgroepbenadering op bezoek gaan bij collega’s in Enschede om ideeën en kennis uit te wisselen. Dat zijn eigen initiatieven. Die hoeven wij beiden als managers echt niet aan te zwengelen. Onze taak is om voor de collega’s de juiste sfeer te creëren waarin er ruimte is voor hun intrinsieke motivatie.’

CLAFIS staat in de ingenieurswereld altijd al bekend als een partner die dicht op de klant opereert. Sandro: ‘Wij zijn inderdaad niet de grootschalige adviseur die denkt vanuit een eigen methodiek en vast omschreven processen. Nee, de werkwijze van de klant staat bij ons altijd centraal. Wij passen ons aan de klant aan en niet andersom.’ De sectorgerichte marktbenadering versterkt deze positionering alleen maar. ‘We bekijken nu continu hoe we de behoeften van onze klanten in balans kunnen brengen met de ambities van onze collega’s en vice versa’, aldus Henry. ‘En we merken dat onze klanten dit oppakken. Ze zien dat we ons positioneren als specialisten in hun sector. En dus dagen ze ons uit: ‘Laat maar eens zien dan hoe je dit specifieke vraagstuk gaat oplossen.’ Als je kijkt naar de gesprekken die we nu  voeren met klanten en je vergelijkt dit met vijf jaar geleden, dan is dat een wereld van verschil. Soms zie je dit terug in nieuwe projecten van grotere omvang. Maar vooral uit het zich in een veel hechtere relatie met klanten.’

Met de switch naar een sectorgerichte marktbenadering wil CLAFIS meer invulling geven aan haar werkgeverschap. Collega’s willen zich blijven ontwikkelen in hun vakgebied, zo krijgen Henry en Sandro keer op keer terug. Sandro: ‘Dan maakt het een groot verschil of je contact hebt met drie collega’s uit jouw regio of met een zelf geïnitieerde landelijke vakgroep van vijftien collega’s. Mensen uit jouw vakgebied – bijvoorbeeld procesautomatisering – waarmee je regelmatig samenkomt en allerlei actuele thema’s bespreekt. Het vliegwieleffect voor je professionele ontwikkeling is dan veel groter.’ Dat vliegwieleffect heeft ook een commercieel component, benadrukt Henry. ‘Stel dat zich een specifiek klantvraag voordoet in een bepaalde regio, bijvoorbeeld Limburg. Moeten we dan investeren en ons ontwikkelen in die regio? Of laten we de vakgroep uit bijvoorbeeld Noord-Nederland aanhaken op zo’n klantvraag. Dát is interessant. Dan beweeg je al richting landelijke dekking, wat uiteindelijk toch het streven is van CLAFIS. Met onze nieuwe sectorgerichte marktbenadering kunnen we bestaande expertise gewoon veel beter benutten. Je hoeft immers het wiel niet opnieuw uit te vinden.’

Meer lezen? Download het CLAFIS Magazine #4