Nieuws

Raamcontract vijf waterschappen

CLAFIS – Geonius geselecteerd voor raamcontract van vijf waterschappen

CLAFIS en Geonius hebben zich als combinatie geselecteerd voor het raamcontract van de vijf waterschappen, te weten Overijsselse Delta, Rijn & IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Het contract heeft een looptijd van 2021 tot en met 2025 en betreft ingenieursdiensten gericht op waterveiligheid, watersystemen en waterketen. We zijn als organisatie enorm trots op de erkenning.

Het partnerschap tussen CLAFIS en Geonius blijkt een unieke en aansprekende combinatie. Een samenwerking die stevig staat opgesteld tussen de gevestigde orde van de grote ingenieursbureaus. Als CLAFIS – Geonius hebben we alle benodigde expertise en attributen in huis en delen we ook dezelfde groeiambitie en werkhouding.

Dat het regelen van water enorm belangrijk is, is de afgelopen weken wel weer bewezen in Limburg. Het leven in een delta is lastig en betekent dat we altijd met water bezig moeten blijven. De dreiging komt niet alleen van zee, maar ook vanuit de rivieren of de extreme buien die zeer lokaal vallen. Wij leveren daarin als combinatie een belangrijke bijdrage via onze expertisegebieden om een veilig en bewoonbaar Nederland te creëren of te behouden.

De waterschappen focussen zich op het regelen van de waterstand, zuiveren van afvalwater, beheren van dijken, bewaken van de waterkwaliteit en natuurbeheer in en aan het water. De kerncompetenties richten zich op de expertisegebieden, bodem, ecologie, ruimtelijke inrichting en ordening, hydrologie en hydraulica, cultuurtechniek, civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektro- en besturingstechniek en procestechnologie.

Jeroen Bakker (CLAFIS) en Marc Zwaanswijk (Geonius) zijn accountmanager voor dit prachtige partnerschap.

‘’Hoe mooi is het als je wordt uitgedaagd om de volgende stap te zetten in je ambities. Samen hebben wij deze aanbesteding opgepakt. Door onze krachten te bundelen staan we sterk en hebben we deze kans kunnen grijpen. Als combinatie kunnen we de komende periode integraal invulling geven aan de projecten van deze waterschappen.‘’

Samen gaan de mannen langs de waterschappen om zich als combinatie te presenteren en gesprekken aan te gaan met projectleiders. Naast Jeroen en Marc hebben Stef van Remmen (CLAFIS) en Mark Rurup (Geonius) in het voortraject een grote bijdrage geleverd.

Lees meer over de sector water     Neem contact op

Raamcontract 5 Oostelijke waterschappen | CLAFIS Ingenieusv

* Op de foto onze waterdragers: Jeroen Bakker en Stef van Remmen van CLAFIS en Marc Zwaanswijk en Mark Rurup van Geonius.