Waterveiligheid

Projecten op het gebied van waterveiligheid vragen om een veelheid van expertises en specialismen. Inhoudelijke specialisten, maar ook mensen die projecten kunnen managen. Dan is het een meerwaarde om een partner aan boord te hebben die je vanaf planvorming tot en met de uitvoering ondersteunt.

Op deze pagina lees je dat:

  • CLAFIS in elke fase van waterveiligheidsprojecten ondersteuning biedt: van ontwerp, contract tot projectbeheersing
  • Dat we inhoudelijke specialisten in huis hebben, maar ook de mensen die projecten kunnen managen
  • Dat je met CLAFIS een partner in huis haalt die zich thuis voelt in integrale projecten

Ontwerp, contracten en projectbeheersing

Het ontwerp van keringen, de engineering van een gemaal of de realisatie van een dijkversterking. Het zijn opgaves waarbij je een beroep moet doen op een divers palet aan specialisten. Specialisten die de inhoud kennen: engineers, bouwkundigen, elektrotechnici. Maar net zo goed mensen die een project kunnen managen en organiseren: omgevingsmanagers, contractmanagers en technisch managers.

Waterveiligheid: in elke projectfase

CLAFIS verbindt die kennis van inhoud en proces. Dit zorgt ervoor dat we ons thuis voelen in integrale projecten. We brengen in elke fase de juiste kennis aan tafel. En je treft in ons een partner die met een frisse blik kijk naar jouw opgave. Die met een positieve mindset z’n kennis en ervaring inzet om binnen jouw project meerwaarde te bieden. Je kunt onze expertise inzetten op het gebied van:

  • Waterkeringen
  • Boezemkades
  • Regionale keringen
  • Kunstwerken
  • Kabels & Leidingen
  • Zeesluizen
  • Rivier- en zee gemalen

Ervaring

En of je nu als waterschap, Rijkswaterstaat of aannemer met ons samenwerkt. Met CLAFIS kies een partner die vanuit jouw vertrekpunt met je meedenkt. Aan welk project we ook werken: we kennen de raakvlakken, doorzien risico’s en kansen. En of we nu invoegen in de ontwerp- of tijdens de realisatiefase: je kiest met ons áltijd voor oplossingen die best-for-project zijn.

Dé specialist in 3D-ontwerp

Goed om te weten dat je met CLAFIS dé specialist in 3D-ontwerp in huis haalt. We zijn in Nederland koploper in de toepassing van AutoCAD, Civil 3D en Subassembly Composer. Elk ontwerp (van kering, gemaal tot sluis) kunnen we 100% dynamisch en parametrisch in 3D-ontwerpen. Een aanpak die fouten op voorhand minimaliseert en zorgt voor een efficiëntere realisatie.

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen bij projecten op het gebied van waterveiligheid? 
Neem contact op   Bekijk onze projecten