Waterketen

Elke schakel binnen de waterketen vraagt om z’n eigen expertise en specialisme. Dan is het een meerwaarde om een partner naast je te hebben die op elke gebied en in elke projectfase kan ondersteunen. CLAFIS is het bureau dat je van plan tot en met de uitvoering ondersteunt. In kleine én grote projecten.

Op deze pagina lees je dat:

  • CLAFIS in elke fase van waterketenprojecten ondersteuning biedt: van ontwerp, contract tot projectbeheersing
  • We inhoudelijke specialisten in huis hebben, maar ook mensen die projecten kunnen managen
  • Dat we onze kennis inzetten voor waterschappen, industrieën, overheden en NUTS-bedrijven.

Ontwerp, contracten en projectbeheersing

Het ontwerp een afvalwaterzuivering, de vervanging van persleidingen of de realisatie van bergbassins. Stuk voor stuk opgaves die vragen om een divers palet aan kennis en kunde. Om specialisten die de inhoud kennen: engineers, bouwkundigen, elektrotechnici. Maar net zo goed om mensen die projecten voor je kunnen managen en organiseren: omgevingsmanagers, contractmanagers en technisch managers.

Waterketens: in elke projectfase

CLAFIS verbindt die kennis van inhoud éen proces. Dit zorgt ervoor dat we ons thuis voelen in integrale projecten. We zijn in staat om in elke fase de juiste kennis aan tafel te brengen in de water sector. En je treft in ons een partner die met een frisse blik kijkt naar jouw opgave. Die met een positieve mindset z’n kennis en ervaring inzet om binnen jouw project meerwaarde te bieden. Je kunt onze expertise inzetten op het gebied van:

  • Afvalwaterzuivering
  • Energiefabrieken
  • Afvalwatergemalen
  • Persleidingen
  • Bergbassins
  • BRP’s en GRP’s

Ervaring

Of je nu als Waterschap, Gemeente, Rijkswaterstaat of aannemer voor ons kiest. Met CLAFIS beschik je over een partner die vanuit jouw vertrekpunt met je meedenkt. Maar ook een partner die risico’s en kansen doorziet, die weet wat wet- en regelgeving of een omgeving vraagt en partijen weet te verbinden. En of we nu invoegen in de ontwerp- of tijdens de realisatiefase: we kunnen je op allerlei manieren ondersteunen. Als regisseur, adviseur of de partij die je langdurig ondersteunt via een detachering. Zo komen we tot oplossingen waarmee je verder kan.

Dé specialist in 3D-ontwerp

Goed om te weten dat je met CLAFIS dé specialist in 3D-ontwerp in huis haalt. We zijn in Nederland koploper in de toepassing van AutoCAD, Civil 3D en Subassembly Composer. Elk ontwerp (van zuiverig tot bergbassin) kunnen we 100% dynamisch en parametrisch in 3D-ontwerpen. Een aanpak die fouten op voorhand minimaliseert en zorgt voor een efficiëntere realisatie.

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen bij waterketens? 
Neem contact op   Bekijk onze projecten